14 พฤษภาคม 2566
"นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 2 คน ได้รับรางวัล Grand Award ในงาน Korea Science Academy Science Fair 2023"

"นักเรียน KVIS 2 คนได้รับรางวัล Grand Award ในงาน Korea Science Academy Science Fair 2023"


  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์   พร้อมนักเรียนจำนวน 2 คน นายเวโรจน์ บุญราช และนายกรกฤต ต้นพงษ์พันธุ์ และนางสาวน้ำฟ้าบุญก่อ คุณครูโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้เข้าร่วมงาน Korea Science Academy Science Science Fair 2023 (KSASF) ณ ประเทศเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี 


KSASF จัดโดย Korea Science Academy of KAIST ซึ่งเป็นงานประจำปีที่เปิดให้เข้าร่วมในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย ส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และทำงานร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากประเทศต่างๆ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม 29 แห่งจาก 20 ประเทศ KSASF 2023 ได้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วม ได้แก่  การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง การบรรยายพิเศษ และการทัศนศึกษาอุตสาหกรรมระดับโลกในเกาหลี  


  นอกจากนี้ นักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Effect of The Apex Angle of a Triangular Shaving Structure on Acoustic Streaming" ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย ซึ่งเป็นโครงการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ "Grand Award" ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในงาน KSASF 2023  

แชร์
;