14 กุมภาพันธ์ 2566
KVIS เดิน-วิ่ง พิชิต Tower!

KVIS เดิน-วิ่ง พิชิต Tower!

เมื่อวาน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์ KVIS พิชิต Tower” กิจกรรมของครูและบุคลากร โดยมีนักเรียนมาช่วยดูแลด้วย การวิ่งครั้งนี้เปิดเส้นทางวิ่งจากหน้าอาคารเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ สู่หอชมวิวภายในสถาบันวิทยสิริเมธี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจาก ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้จัดการโรงเรียน ทีมดูแลนำโดย ดร.กิจจา ถนอมสิงหะ ครูพละศึกษาและสุขศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรโรงเรียน และสร้างบรรยากาศออกกำลังกายในรั้วกำเนิดวิทย์ และกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ ไปดูรายชื่อนักวิ่งที่ได้รับรางวัลกันเลยค่ะว่าใครเป็นสายสุขภาพกันบ้าง


ผู้ที่ได้รับรางวัล Best Runner 

 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายสกล วารินทราพร  (ครูสาขาวิชาเคมีฯ)

 ฝ่ายหญิง ได้แก่ ดร.จันทร์จิรา มณีสาร (ครูสาขาวิชาเคมีฯ)

ผู้ที่ได้รับรางวัล 1st Runner-Up 

 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายชุตริน อรุณวิวัฒน์ (ครูฝ่ายวิชาการฯ)

 ฝ่ายหญิง ได้แก่ ดร.สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ (ครูสาขาวิชาเคมีฯ)

ผู้ที่ได้รับรางวัล 2nd Runner-Up 

 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายดำรงค์ ปิ่นแก้ว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

 ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ สุทธิพงษ์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

แชร์
;