14 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ปี 2561 ระหว่าง KVIS และ Gyeonggi Science High School for the gifted สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ปี
2561 ระหว่าง KVIS และ Gyeonggi Science High School for the gifted สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นอีก 1 ครั้ง ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ของเรา ได้รับเกียรติจากคณะครูและนักเรียนจาก Gyeonggi Science High School for the gifted สาธารณเกาหลี ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  นำทีมโดย Ms. A-MI Kim  ครูวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ และนักเรียนชายจำนวน 4 คนได้แก่

Mr. Jungwoo  Seo, Mr.Minseok  Kim , Mr. Myung Kyo  Suh และ Mr. Seokhyun Lee   

โดยนักเรียนทั้ง 4 คน ได้มาเรียนร่วมชั้นกับนักเรียน ม.4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น buddy คือ

นางสาวอักษราภัค เกียรติขจรฤทธิ์ ม. 4/2

นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ  ม.4/3

นายปฏิพล ติยะจามร ม.4/4

นางสาวธัญธร วงษ์วานิช ม.4/4

 การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ คณะนักเรียนจาก GHSH ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น เรียนวิชาภาษาไทย มวยไทย การเล่นดนตรีไทย และศิลปะไทย และยังมีโอกาสเข้าร่วมการทำวิจัยร่วมกัน (Co-research) กับเพื่อนๆ Buddy โดยอยู่ภายใต้การดูแล และให้การแนะนำ จากทั้งคุณครูไทยและคุณครูเกาหลี ทำให้นักเรียนเกาหลีทั้ง 4 คน และ Buddy นักเรียนโรงเรียนเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับความรู้ใหม่ๆทางด้านคณิตศาสตร์ไปอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากนั้นแล้ว นักเรียนเกาหลีทั้ง 4 คนยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Host Family โดยผู้ปกครองของ Buddy  ได้พานักเรียนเกาหลีไปทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , หาดแม่พิมพ์ จ.ระยอง และทะเลหัวหิน ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับนักเรียนเกาหลี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น

และอีกเช่นเคย นักเรียน Buddy และครูวิชาการ 1 ท่าน ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ณ Gyeonggi Science High School For the gifted สาธารณรัฐเกาหลี  ในเดือนพฤษภาคมนี้  
แชร์
;