10 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดกิจกรรม KVIS OPEN HOUSE 2015

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดกิจกรรม KVIS Open House 2015 รอบที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 รอบที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 รอบที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 และอบสุดท้ายรอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


ในช่วงเช้า นักเรียนและผู้ปกครองกว่า 400 คน ได้ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "แนวคิด อุดมการณ์และความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี" โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง และการบรรยายในหัวข้อ "หลักสูตรและเป้าหมายการพัฒนานักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์" โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์


สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย พี่ๆ นักเรียน KVIS รุ่นที่ 1 ได้นำนักเรียนและผู้ปกครองชมบรรยากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานวิจัย ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ ศูนย์วิทยบริการ บ้านพักที่นักเรียนพักอาศัยในระหว่างเรียนที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รวมถึงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนซึ่งอยู่ท่ามกลางต้นยางและสวนผลไม้นานาพันธุ์


กิจกรรม KVIS Open House 2015 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะให้นักเรียนมีจิตวิญญาณและเห็นคุณค่าของการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ ดังเช่นที่พี่ๆ KVIS รุ่นที่ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปเป็นนักวิจัยและนักนวัตกรรมในอนาคต


สุดท้ายนี้ พี่ๆ รุ่นที่ 1 ขอฝากข้อคิดจากท่านดร.ไพรินทร์ที่กล่าวไว้ว่า "Innovation is a journey not a destination" และขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันในการก้าวสู่การเป็นนักนวัตกรรม...ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์


ชมภาพเพิ่มเติมที่ 

KVIS Photos

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.211075295891597.1073741856.130205570645237&type=3


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.213077405691386.1073741857.130205570645237&type=3


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.214167458915714.1073741859.130205570645237&type=3


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.213711862294607.1073741858.130205570645237&type=3

แชร์
;