19 ธันวาคม 2566
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided at the commencement ceremony held at Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณา 

เสด็จพระราชดำเนิน ณ วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุนพระราชทาน “ศรีเมธี” และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 2 คน คือ นายพัณณ์เดชน์ สร้อยสมุทร และนางสาวจินต์จุฑา ปริปุรณะ โดยมีคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง  

และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  


นอกจากนั้น นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้บรรเลงดนตรีไทยต่อหน้าพระพักตร์ และได้จัดแสดงผลงานภาพวาดทิวทัศน์ที่นักเรียนประทับใจภายในพื้นที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เเละสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อให้ทรงทอดพระเนตร ณ Club House สถาบันวิทยสิริเมธี  ซึ่งในขณะที่พระองค์เสด็จฯ ทรงซักถามคณะผู้บริหารและนักเรียนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และมีพระราชานุญาตให้คณะผู้บริหาร และนักเรียนร่วมฉายพระรูปเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 


     ในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม กราบถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

แชร์
;