ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

“ทีมนักเรียนเก่า KVIS รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน AI Space Challenge”

AI Space Challenge เป็นโครงการแข่งขัน คัดเลือกไอเดียการทดลอง โดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence/Machine Learning ในการแก้ปัญหาบนอวกาศ โดยการใช้ Edge Computer บนสถานีอวกาศนานาชาติ 

หลังจากที่โครงการ AI Space Challenge ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน และไต้หวัน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดการแข่งขัน ทางทีมผู้จัดได้ประกาศรายชื่อของ 9 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อเข้ามาทำ Final Pitching ให้คณะกรรมการ ได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

การศึกษาต่อของนักเรียนรุ่น 1-5

สาขาวิชาที่ศึกษาต่อของนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 

การศึกษาต่อของนักเรียนรุ่น 1-5
จำนวนนักศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ และทุนที่ได้รับ
 
มหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
;