การเข้าพบ ฯพณฯ Mr. Jyri Järviaho, Ambassador-Designate of Finland to Thailand and Cambodia ณ กรุงเทพมหานคร

16 พฤศจิกายน 2563