กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือและวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา

06 ตุลาคม 2563 : สถานที่ : KVIS & VISTEC