รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์

24 สิงหาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์