ข่าวนักเรียน KVIS รุ่น 3 รับ “ทุนกลุ่มปตท. วิทยสิริเมธี และธนาคารกสิกรไทย วิทยสิริเมธี

27 กรกฎาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์