ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การนำภาพบุคลากรไปกล่าวอ้างโฆษณาผลิตภัณฑ์

: สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์