คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 แห่ง เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

10 มิถุนายน 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 แห่ง เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาการศึกษาที่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย โดยดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการกิตติคุณโรงเรียนกำเนิดวิทย์และคณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ