คณะคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปศส.10)

19 เมษายน 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปศส.10) จำนวน 35 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โดยดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์และคณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อรับ