คณะครูและบุคลากร จากสำนักงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนงัว
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

08 มีนาคม 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562   ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คุณจิตติมา ณ นคร ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากร จากสำนักงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนงัว จำนวน 47 ท่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 35 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาบริการ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาที่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย