คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

18 กรกฎาคม 2560 : สถานที่ : Kamnoetvidya Science Academy

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยมี ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ รวมทั้งนำเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของโรงเรียน จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่สถาบันปลูกป่า ปตท. โครงการป่าวังจันทร์