ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

13 กุมภาพันธ์ 2559 KVIS Admission Examination 2016 1st round
28 กุมภาพันธ์ 2559 KVIS Sport Day 2558
18 กันยายน 2560 KVIS & KAIST Academics Collaboration
28 กุมภาพันธ์ 2561 The Steering Committee Meeting for APCYS 2018
02 พฤศจิกายน 2561 KVIS เดิน-วิ่ง พิชิต Tower!
22 สิงหาคม 2563 Beyond knowledge, loving what you do matters