ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ประกวดงานจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างอาคารเรียน Fabrication Laboratory โรงเรียนกำเนิดวิทย์

24 พฤษภาคม 2565 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์