ถาม-ตอบ

เลือกคำถามที่ต้องการ

ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน KVIS

01
Q
เป็นโรงเรียนประจำหรือไปกลับ
A
โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนต้องอาศัยอยู๋ในหอพักของโรงเรียนตลอดตามระยะเวลาที่กำหนด
02
Q
สามารถกลับบ้านเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดได้หรือไม่
A
นักเรียนสามารถกลับบ้านนวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดอื่นๆได้ โดยมีผู้ปกครองมารับ หรือโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองผู้มีอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
03
Q
มีรถรับส่งจากโรงเรียนไปกรุงเทพหรือไม่
A
โรงเรียนในทุกวันอาทิตย์ช่วงเย็น และหากผู้ปกครองผู้มีอำนาจประสงค์ให้นักเรียนกลับบ้านโดยใช้บริการรถของโรงเรียนดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงเรียน และทางโรงเรียนจะอนุญาติให้นักเรียนกลับบ้านโดยรถตู้โดยสาร โดยมีผู้ปกครองมารับ ณ ปลายทางได้
04
Q
หอพักของโรงเรียนเป็นอย่างไร
A
หอพักมีลักษณะเป็นห้องพักเดี่ยวมีเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน และชั้นวางของในแต่ละห้อง และมีห้อง common room ไว้ให้นักเรียนทำการบ้านร่วมกัน ติวหนังสือ เรียนเสริม หรือทำกิจกรรมอื่นๆภายในหอพัก สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องเรียน การบ้าน ภาระงาน หรือชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
05
Q
นักเรียนซักผ้าอย่างไร
A
นักเรียนสามารถส่งผ้าซักได้ตามกำหนด โดยโรงเรียนมีระบบรับซัก รีดให้กับนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดเครื่องซักผ้าไว้ในหอพักแต่ละชั้น ชั้นละจำนวน 2 เครื่องอีกด้วย
06
Q
นักเรียนกินข้าวอย่างไร
A
นักเรียนรับประทานอาหารหลักสามมื้อตามที่โรงเรียนจัดให้อย่างถูกหลักโภชนาการ และมีนม บริการให้ตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ภายนอกหอพัก
07
Q
ในวันที่มีการเรียนการสอนปกตินักเรียนต้องกลับหอพักเมื่อใด
A
นักเรียนอนุญาตให้อยู่ในบริเวณอาคารเรียนได้ตั้งแต่เเวลา 6.00 - 20.00 น. ยกเว้นมีกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ สามารถขยายเวลาได้หลังจากนั้นนักเรียนต้องกลับไปยังหอพัก เมื่อนักเรียนเข้าหอพักแล้วจะมีเวลาทำกิจกรรมในส่วนกลางถึง 22.00 น. หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนต้องอยู่ภายในห้องพักของตนเอง