ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

: สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

คลิกที่นี่
 

ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

เอกสารยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการมอบตัว

00_รายการเอกสารประกอบการมอบตัว คลิกที่นี่

01_แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

02_แบบฟอร์มข้อตกลงการให้ทุนการศึกษา คลิกที่นี่

03_แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่

04_แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่