ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

05 สิงหาคม 2565 Academic Lessons at KVIS
29 มิถุนายน 2565 KVIS READING RABBITS AT BAN YUPTANENG SCHOOL
08 ธันวาคม 2564 THE 5TH KVIS INVITATIONAL SCIENCE FAIR
04 ธันวาคม 2564 KVIS students' field trip to PTIC
29 พฤศจิกายน 2564 Team KVIS won the 1st Diploma from MMT 2021
22 พฤศจิกายน 2564 Teams from KVIS won three gold awards in the IYSIE 2021
12 พฤศจิกายน 2564 Team KVIS became the 2nd Award Winner of ITYM 2021
18 ตุลาคม 2564 The SiT Talk: Science Inspired by Teens
14 ตุลาคม 2564 The Online KVIS Open House 2021
29 กันยายน 2564 ‘KVIS Sandbox: Safety Zone in School’
22 กันยายน 2564 "KVIS Student President Election 2021"
04 สิงหาคม 2564 KVIS Student won a silver medal from IChO 2021
29 กรกฎาคม 2564 KVIS Students won the medals from IPhO 2021
02 กรกฎาคม 2564 KVIS Principal’s Handover Ceremony
30 มิถุนายน 2564 KVIS Students won the medals from TESO 2021
14 มิถุนายน 2564 International History Bee & Bowl: Spring League
23 มิถุนายน 2564 GENIUS Olympiad
22 มิถุนายน 2564 Pink Tuesday of Love
25 มิถุนายน 2564 SCB Challenge 2021
10 มิถุนายน 2564 51st International Physics Olympiad
04 มิถุนายน 2564 KVIS Internship Program