การรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์

สำหรับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันพุธที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร

- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วิธีการสมัครเรียน
เกณฑ์การคัดเลือก
ค่าใช้จ่าย
ปฎิทินการสมัคร

นักเรียนทุกคนต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ที่เว็บไซต์ http://www.kvis.ac.th

รับนักเรียนจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควต้านักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด

 

5  - 30 กันยายน 2561

 

รับสมัครทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์  www.kvis.ac.th 

24 พฤศจิกายน 2561

 

วันสอบคัดเลือกรอบแรก

28 ธันวาคม 2561

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ที่เว็บไซต์ www.kvis.ac.th  

19 - 20 มกราคม 2562

 

วันสอบรอบสอง 

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ประกาศผลการคัดเลือกสอบรอบสอง  ที่เว็บไซต์ www.kvis.ac.th