14 พฤษภาคม 2566
CWSF: The Canada-Wide Science Fair Expo sciences pancanadienne Edmonton 2023.

ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2566 นักเรียน KVIS จำนวน 3 คน เข้าร่วมงาน Canada-Wide Science Fair Expo Sciences pancanadien Edmonton ที่เมืองเอ็ดมอนตัน ประเทศแคนาดา นำโดยนายศรัณย์ นวลจีน เพื่อนำเสนอโครงการ Wildfire sensor with artificial intelligence

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อทำให้สามารถตรวจจับไฟป่าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนทางการเงินและทรัพยากรที่สูญเสียไปเนื่องจากไฟป่า  

แชร์
;