15 กุมภาพันธ์ 2566
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะครูจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์และคณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับทีมงานการศึกษา ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะครูจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาที่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย

แชร์
;