10 กุมภาพันธ์ 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี”

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด โรงเรียนกำเนิดวิทย์และ สถาบันวิทยสิริเมธี ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองโดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ

การจัดทำโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษา นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของ กลุ่ม ปตท.ซึ่งเป็นต้นแบบขององค์กรที่พัฒนาทางด้านการศึกษาควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

แชร์
;