ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

18 กันยายน 2560 KVIS & KAIST Academics Collaboration
13 กุมภาพันธ์ 2559 KVIS Admission Examination 2016 1st round
28 กุมภาพันธ์ 2559 KVIS Sport Day 2558