ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2561 The Steering Committee Meeting for APCYS 2018
18 กันยายน 2560 KVIS & KAIST Academics Collaboration
13 กุมภาพันธ์ 2559 KVIS Admission Examination 2016 1st round
28 กุมภาพันธ์ 2559 KVIS Sport Day 2558