ประกวดราคางานจ้างจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้งานในอาคาร B1-3

27 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคางานจ้างจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้งานในอาคาร B1-3

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคางานจ้างจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้งานในอาคาร B1-3 ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3301 3765

อีเมล : prapaporn.u@kvis.ac.th