การรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์

สำหรับการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ท่านสามารถรอติดตามประกาศการรับสมัครนักเรียนได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนฯ

วิธีการสมัครเรียน นักเรียนทุกคนต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://www.kvis.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือก รับนักเรียนจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควต้านักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน
ค่าใช้จ่าย นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด
ปฎิทินการสมัคร เปิดรับสมัครช่วงปลายปี โปรดติดตามรายละเอียดผ่านทางหน้าเว็บไซต์